Amit Kumar Mishra

Sr. Sales Executive 9999087348 amitkumar.mishra@kaff.in

 KAFF Sales Team /  Gorakhpur

SACHHO SATRAM

Basharatpur Thana -Medical Road,GorakhpurGorakhpur,UTTAR PRADESH N/A nirmalsrk@gmail.com

 DEALER /  Gorakhpur

SAIF PLYWOOD

Bank Road-G-Near Hdfc Bank-GorakhpurGorakhpur,UTTAR PRADESH N/A saifplywood@gmail.com

 DEALER /  Gorakhpur

SREE SHYAM PLY -OWN

Maya Bazar,Reti Road-GorakhpurGorakhpur,UTTAR PRADESH N/A srishyamplywood@gmail.com

 DEALER /  Gorakhpur