Soumya Nayek

Area Sales Manager 7008473937

 KAFF Sales Team /  Sambalpur

Annapurna Ply

Firm RoadSambalpur,ODISHA,768002 9861241171

 DEALER /  Sambalpur

Auroshree Plywood

BudharajaSambalpur,ODISHA,768002 9437051489

 DEALER /  Sambalpur

Jain Steels

Aithapali RoadSambalpur,ODISHA,768004 9437083829

 DEALER /  Sambalpur

Koushik Trading

Main Road, RengaliSambalpur,ODISHA,768212 7377193111

 DEALER /  Sambalpur

Mishra & Company Sanitary Pvt Ltd

N.H-6, Ainthapali, SambalpurSambalpur,ODISHA,768004 9437054245

 DEALER /  Sambalpur

Patra Electronics

Imfa Road, Ainthapali, Relibadigam, OdishaSambalpur,ODISHA,765018 7947385850

 DEALER /  Sambalpur

Raj Electronics

Charvati Chowk, Sambalpur, Dhanupali, Main Road, Dhanupali, Dhanupali, SambalpurSambalpur,ODISHA,768005 7377615274

 DEALER /  Sambalpur

Shreeja Hardware

DhanupaliSambalpur,ODISHA,768005 9937562059

 DEALER /  Sambalpur

Soumya Ranjan Nayak

Area Sales ManagerSambalpur,ODISHA 7008473937 soumya.nayak@kaff.in

 KAFF Sales Team /  Sambalpur